Kategori: DVD-skivor

  • DVD-skiva

    Den här boxen innehåller två stycken skivor, där alla fem grundstenar gås igenom. Jag beskriver på ett lätt förståeligt sätt utan att det känns långdraget eller svårt. Skivan är uppdelad i kapitel så du kan med lätthet spela upp alla kapitel var för sig hur som helst. Skivan har fått många uppskattade kommentarer. Jag tror…