Ett annat språk


Iden till den här sagan, kom när en mamma frågade mig hur hon skulle kunna hjälpa sitt barn att ”lyssna” på sin inre röst, och på så sätt öka barnets självtillit.
Jag insåg rätt snart att det här kan komma många barn till nytta, dvs att träna på att lyssna till sin inre röst. Att jag kallar sagan för ”ett annat språk” är helt enkelt för att ibland talar den inre rösten lika mycket i bilder, färger och ljud, som den gör med rena ord.
Mao gäller det att förstå hur den inre rösten ”talar”.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *