Håll geniet levande och låt den blomstra i dina barn


Desto mer jag lär mig om barn, desto mer förundrad blir jag! Våra barn är små underverk och små genier i en liten förpackning. De är födda att använda både vänster och höger hjärnhalva. De suger åt sig information med en enorm hastighet. Allt som de saknar är erfarenhet och fakta som hjälper dem att införliva och formulera allt till tankar.
Och det är här som vi föräldrar kommer in i bilden. Vi behöver fylla deras hjärnor med fakta. Vi behöver exponera dem för många olika saker och ting, som ger massor med erfarenheter. Vi behöver uppmuntra och lära dem sätt att använda båda sidor av hjärnan.
Och det är här som det finns stora brister i vårt utbildningssystem.
Vi lär dem att utveckla och använda den vänstra sidan av hjärnan.

Som konsekvens blir nervtrådarna i höger hjärnhalva svagare och det tar mer kraft för hjärnan att få tillgänglighet.

Att hitta en sida som stöder mina idéer, både som pedagog och som författare är oerhört tillfredsställande.
Detta är vad jag har hittat, en underbar Japansk professor vid namn Makoto Shichida.
Här är ett utdrag från en artikel skriven av Andrew Loh, där han kort beskriver ”Shichida metoden”.

Shichida Method (http://www.shichidamethod.com) är speciellt framtagen för att stimulera hjärnans högra sida, för att möjlig göra ”hel-hjärn-funktion”, eller ”geni-tänk”.

Shichida Method: Träning för Höger Hjärnhalva
Professor Makoto Shichida har bedrivit vetenskaplig forskning på våra utbildningsmetoder sen 1951. Han är helt övertygad av teorin att alla barn är födda genier. Han är en välkänd offentlig figur i Japan, är djupt engagerad sen 40 år, att utveckla tekniker för att tidigt stimulera den högra hjärn-halvans utveckling. Med början i livmoder och sen få fortsätta ända upp till vuxen ålder. Det finns över 300 Shichida Barn Akademier i Japan.

Shichida Metodens framträdande egenskaper
Den vänstra och den högra hemisfären har olika kapaciteter. Den högra innehar förmågan att hålla kvar i minnet, en komplett bild av saker eller ting som de endast fick en hastig blick av.
Den är också mottaglig för inspiration och är en gränslös källa för att kunna uttrycka kreativitet.

Höger hjärn-halva kontrollerar förmågan att visualisera bilden och hur dessa tar sig uttryck fysiskt. Nästan alla framgångsrika människor, oavsett deras expert område, har en stark förmåga att tydligt kunna visualisera.

Allteftersom den vänstra hjärn-halvan får utvecklas, blir det svårare att få utrymme för utveckling av den högra sidan. Om barnens hjärnor bara fylls med kunskap, blir det svårare att underhålla och öva upp den högra delen. Därför förordar Shichida metoden att istället för att bara fylla barnens hjärnor med kunskap, börja kultivera deras naturliga förmågor att lära sig på.

Några egenskaper som återfinns i höger hjärn-halva är:

1. Fem sinnen i höger hjärn-halva. Motsvarande till de fem sinnen i vänster hjärn-halva (syn, hörsel, känsla, smak, lukt) finner vi fem sinnen i den högra hjärn-halvan. De är emellertid något annorlunda vårt vanliga sätt att uppfatta våra sinnen, utan det är mer förmågan att ”se, höra eller känna-saker” via vågor (våglängd) och översätta dessa till bilder. Dessa fem förmågor är höger hjärn-halvas grund. När dessa förmågor släpps lösa, kan människan skapa bilder inom sig som fungerar på samma sätt som en spelfilm.

2. Förmågan att se bilder i form av en spelfilm (den sista kommentaren ger större anledning till att skapa fler tillfällen för barnen att få slappna av. Kanske till och med få lyssna på en avslappnings-saga).

3. Fotografisk minne.

4. Förmågan att utföra komplexa matematiska uträkningar.

5. Att kunna ”översätta” bilder till ord, siffror, symboler och det omvända.

6. Förmågan att kunna bemästra främmande språk.

7. Förmågan att kunna ”ta emot” inspiration och använda den till en unik kreativitet.

8. Förmågan till fotografisk ”speed-reading”.

9. Förmågan att ”ta emot” intuitive information och använda den därefter.

Jag vill kunna ge mina barn möjligheten till att kunna använda hela sin hjärna, och mitt jobb som förälder är (som jag inledningsvis nämde) att ge mina barn så många möjligheter som jag bara kan.

Vill påminna om att det  som du kanske ser som vardagligt, baka, berätta sagor, skoja, leka med lego eller dockor. Är helt underbara sätt att stimulera ditt barns högra hjärn-halva.
Jag har som ambition att starta en mejl-lista med tips och idéer, för att stödja våra barn i att utveckla den högra hjärn-halvan.

Samtidigt som vi gör alla dessa saker för våra barn, stimulerar vi samtidigt vår egen förmåga, så om det känns lite trögt  i början vet vi nu varför.
Eller som professor Makoto Shichida hävdar, det är aldrig försent att stimulera hela vår hjärna.
Jag säger ”Hjärna det!”.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *