Hur mycket kan jag ta i barn, kan jag krama dem?


Ja skulle du fråga mig blir svaret glasklart, så mycket BARNEN tillåter och vill.
Det är en av grundstenarna för barn, barn behöver beröring.
Var noga med att du kramar alla lika, en sexuell underton accepteras aldrig.
Håll dig till din parter barn skall få vara barn, likaså tonåringar. Jag vill ju också ha kramar och beröring och jag är en vuxen man, så för mig är det tur att barn vill ha beröring.
För min del är det en naturlig del i att kunna skapa en trygg tillvaro för barn. Det är ett effektivt sätt att utan ord meddela att jag tycker om dig så som du är.
Vad skulle barn börja tro ifall ingen ville ta i dem?
De skulle säkerligen då börja uppfatta sig själv som avskyvärda människor som ingen vill ta i. Det skapar en dålig situation och barnen får en mycket dålig självkänsla.
Får de däremot kramar och beröring växer de och deras självbild förändras till en positiv bild. Deras humörsvängningar mildras och deras attityd mjuknar.

Jag har själv erfarenhet av barn som i många fall har fått lite eller ingen kroppskontakt, de är utsvultna på beröring och blir nästan rädda när jag ger dem en kram eller en klapp. Men när de har förstått att det är ren uppskattning och uppmuntran jag ger (och de får) slappnar de av och kommer gärna för att få mera.
Det känns gott kan jag säga.
Jag hade en gång en grupp där pojkarna var väldigt avståndstagande, då beslöt jag mig för att de som vägrade mig en kram blev skäggade istället (skägga betyder att jag gnider min orakade kind mot deras kind). Det här känns ganska bra, på gränsen till ont kan jag säga.
Den givna reaktionen var att dra sig undan, men jag envisades.
Allt det här var ett spel för att rädda deras ansikte.
Jag vet att barn behöver beröring, men de var så ovana vid att någon tog i dem att de kunde inte bara säga ja. Däremot om jag skäggade dem gick det bra, jag var ju så mycket större och de hade ingen chans att komma undan.
Jag fortsatte att be om kram eller så skulle det bli en skäggning. När det här hade fortgått ett tag och alla ”insett” att det inte fanns något annat sätt att komma undan mina kramar, gick det bra för dem att ”låta” mig bara krama dem.
Alla barn hade ju insett att det gjorde mindre ont att bara kramas och kunde då låta sig blir kramade, de visste ju också att alla andra råkade ut för samma ”behandling”.
Det som jag tyckte var bra med den här metoden var att alla fick samma behandling, även om tjejerna var mer känsliga än pojkarna. Och att allas ansikte räddades då de var utsatta för antingen en kram eller en skäggning.
Numera vet barn där jag jobbar att jag kramas och att jag gör det utan urskiljning.
De vet också att de annars riskerar en skäggning.

En annan metod är att lägga in enkel massage under lektionstid eller som en del av ett ämne. Gör det så enkelt som möjligt så att alla kan vara med, det är ju faktiskt svårare att mobba någon som du precis har masserat (en bonus effekt).

Hur gör man med tonåringar?
De är ju mycket äldre och förstår mera vad som händer.
De söker ju också beröring, då använder jag mig mycket av klapp på armar, axlar och övre ryggpartiet. För att tydligt visa att det är en vänskaplig klapp och inget annat.
Alla tonåringar har bestämmanderätt över sina egna kroppar och man behöver visa respekt inför detta och klappa på ett neutralt parti.
Pojkar kan likväl som flickor annars tolka det som om det är något sexuellt med klappen. Det är något helt annat och jag uppmuntrar ingen att söka sexuell gemenskap med en tonårig elev.

Massage är ett effektivt sätt att lära tonåringar beröring, de har säkert sen sina egna tankar om hur de bäst kan använda sig av dessa kunskaper gentemot det motsatta könet.
Det leder förhoppningsvis till en mjukare samvaro och större respekt för varandra.

 


Sammanfattning:

Krama gärna mycket och alla barn på samma sätt utan urskiljning, barn söker beröring.
Har de svårt att själva ta initiativet av kanske privata omständigheter, kan du göra det.
Jag vet att barn behöver kroppskontakt, det är en naturlig det av livet.
Dessutom blir du kramad tillbaka när du kramas.
Barn och ungdomar har också lättare för att prata med en person som de kan kramas med. Det blir då dig som de pratar med.


Tips 1:

Är barnen frånvarande eller undvikande ta det försiktigt.


Tips 2:

Beröring stärker barns självbild, ge dem denna enkla uppmuntran.


Tips 3:

Visa tydliga gränser när du klappar eller kramar så att missförstånd undviks.


Tips 4:

Alla barn har rätt till sin egen kropp, var noga med att visa dem den här respekten.
Under alla omständigheter skall barn kunna lita på att en kram från dig är en kram och ingenting annat.


Tips 5:

Utbilda dig till massör så blir det också legitimt att massera alla (även arbetskamrater).

 

Han är så gosig min lillebror.
 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *