Jag är manlig barnskötare, kan jag ta i och krama barn?


Ja det tycker jag att du kan göra, men du måste visa respekt för barns rätt att avböja en kram.
Ett barn har i alla lägen rätt till sin egna kropp och ingen skall behöva känna sig kränkt.
Jag vill påpeka att behandla barn som barn, och jag tycker att du kan krama alla barn lika mycket.
En del pojkar får ingenting hemifrån så de kan upplevas som avskärmade. Då är det bara att ta det lugnt och försiktigt.
I övrigt behöver barn all den gosighet de kan få, snart har de växt upp och då tar samhällets spelregler över. Jag vet att småflickor kan ge associationer som män kan bli upphetsade av, och det kan upplevas som genant eller skrämmande för den vuxne. Det är ingenting som pratas om i fikarummet heller, alltså skall den vuxne själv reda ut sina känslor. Det är svårt utan stöd, så här kommer min förklaring.

Det är för att de här små flickorna påminner om utvecklade kvinnor, de växer upp till unga kvinnor. Du tycker att de rör sig sensuellt, att de har så mjuk hud, deras läppar är vackert formade, men allt det är utvecklingsstadier där de testar hur deras kropp rör sig.
DET BETYDER ATT DE VÄXER OCH DU HAR INGEN ANNAN RÄTT.
Dessa små barn påminner dig om vuxna kvinnor. Kom ihåg det!

Eftersom barn är så intuitiva kommer de att fånga upp dina tankar och påverkas av dem.
Därför är det mycket viktigt att dina tankar bara handlar om vuxna kvinnor, mycket viktigt. Det är när det blir runt 12 år som de börjar utveckla sin sexuella nyfikenhet (eller om media påverkar i allt yngre ålder som ju blir vanligare, tyvärr).
Det blir här viktigare och viktigare att visa tydliga markeringar att ungdomarna har rätt till sin egen kropp. I samma stund markerar du att du har rätt till din egen kropp och därmed en ömsesidig respekt för varandra.

Det är tillåtet att tycka att barnen är vackra och duktiga, alla barn bör få känna på sådana tankar.
Att tänka är en sak (var ändå nogrann med vad du tänker), däremot att gå till handling är oförlåtligt.
Jag tycker det är viktigt att se det så här, då det underlättar för barnen att vara barn. Samt att det blir en avslappnad miljö för barnen.


Sammanfattning:

Ja du kan krama barn, och gör det utan att skilja på pojkar och flickor.
Om du ser små flickor eller små pojkar som rör sig ”sensuellt” är det helt och hållet dina egna tankar.
Barnen växer och upptäcker hur de fungerar.
De får aldrig utsättas för sexuella tankar, barn är mycket intuitiva och känner på sig sådant.
De är barn och skall få växa upp ifred.
Barnen påverkar aldrig en vuxen person medvetet.
Bli medveten om att små flickor endast påminner om vuxna kvinnor.


Tips 1:

Barn är mycket intuitiva och känner ifall någon vuxen tänker på dem.


Tips 2:

Inget litet barn rör sig sensuellt medvetet för att påverka en vuxen person, det är helt och hållet en vuxen persons tolkning.
Tonåringar kan göra det för att testa sin sexualitet, var mycket noggrann med gränser här.


Tips 3:

Gör ingen åtskillnad på barnen när de är små.


Tips 4:

Låt barn vara barn, små flickor påminner om stora. Det är allt och inget annat.


Tips 5:

Alla barn har rätt till sin egen kropp först och främst, de ska aldrig behöva utsättas för vuxna tankar angående sexualitet.


Tips 6:

Skulle du trots all ha svårt att låta bli små flickor eller pojkar, uppmanar jag dig att söka experthjälp direkt.

 

Han är så gosig min lillebror.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *