”Osynligt stöd”


Ibland får jag fråga ”Hur kan jag hjälpa till bäst när du pratar med en elev?”
Mitt svar är att många gånger är du till stor hjälp bara genom att du står nära eller bredvid, då visar du barnet/eleven att du håller med.
Det är en ganska enkel insats, men av mycket stor betydelse.

Då vi ofta har möten och diskuterar hur vi skall förhålla oss till våra elever, kommer det alltid att finnas möjligheter att få prata om det som precis har hänt. Då kommer både din kunskap att djupna och din förståelse för hur stor hjälp det faktiskt är att du ”bara står där”.

Från min sida underlättar det, då jag känner att du står där. För barnet blir det lugnare då, barnet faktiskt ser att det är flera vuxna som finns där som stöd. Det är inte alltid att barnet ser det som stöd just då, speciellt om alla vuxna har placerat sig för att blockera alla möjligheter att springa iväg. För mig blir då stödet ännu större, då jag slipper hålla i barnet för att det skall stanna kvar, barnet stannar kvar ändå.
Alltså finns det flera aspekter i att ”du bara står där”.

Ju fler gånger som du skulle få möjligheten att stå på detta sätt, desto mer kommer du att lära dig. Och ju mer som du lär dig, desto mer kommer du att kunna hjälpa till.
Och ju mer du kan förstå, desto större blir ditt tålamod. Därför att tålamod växer med kunskap och förståelse.

Även om du tycker att det känns påträngande eller att det är något mellan mig och barnet. Stanna till lite och lyssna, tänk sedan efter och fundera på ”Skulle det kunna vara till hjälp att jag stannar kvar här och bara står här?”
Om din mag känsla säger JA, stå kvar.

Lycka till med att bara stå idag.

/Patric


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *