Sluta behandla era ungar som kungar


Det är lätt att engagera sig när barn far illa, det är lätt att ta deras parti.

Vår uppgift som föräldrar är att tillfredsställa våra barns behov, och det på våra villkor. Självklart är det annorlunda med en nyfödd, de har behov.
De behov jag pratar om är tillfredsställa deras behov av kärlek, gränser, värderingar och normer som de kommer att behöva i vuxenlivet.
Barn behöver förstå att även vuxna behöver egen tid, att få fylla på sina egna behov.
Om vi alltid uppfyller deras behov snabbt, får barnen svårt att lära sig förverkliga sina drömmar (vänta) eller nå andra mål i livet. Om de behandlas som kungar, kan de få svårt att samarbeta. Om de får alla önskningar uppfyllda, kan de få svårt att känna glädje åt saker som sker i livet (låt dem få vänta tills de har åldern inne för ett TV-spel).

Barn som får sina behov snabbt tillfredsställda, lär sig bli egocentriska, och kan få svårt att hantera kriser och motgångar.
Dessa barn lär sig behandla vuxna som sina egna tjänare, och det sprider sig till förskolelärare, lärare, fritidspedagoger.

Det har aldrig varit lättare än nu att skämma bort våra barn, genom att ge dem massor med saker. Och ju mer de får desto mer ”kräver” de, det har det som de har lärt sig.

Inför skolstarten, gör mig och mina kolleger en stor tjänst.

Börja behandla era barn som barn, redan nu. Börja ställ mer krav på dem, så att de börjar vänja sig vid ordning och reda.

Jag uppskattar din hjälp.

Patric


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *