Varför ”krigar” alltid mina barn så fort vi ska göra något?


De har antagligen kommit på att du ska göra något som du vill och passar på att skaffa sig lite mera av din uppmärksamhet.
De har lärt sig att du aldrig tar dig tid att straffa dem när du ska iväg. Barnen skaffar sig mer av din uppmärksamhet på det enda sätt de känner till.
De vet ju att du vill göra det här och använder sig av det.
De har lärt sig att de kommer undan med det här bråket.
För att förhindra detta mönster behöver du visa att det är ett O-accepterat beteende, visa det genom att stanna hemma, om de är något som de vill göra. Är ni borta säg att ni åker hem ifall det O-accepterade beteendet fortsätter.
Fortsätter barnen med sitt beteende, åk hem.

Barnen lär sig att förstå att du menar allvar.
Det kan skapa mera bråk i stunden, men upprepa valet du gav dem och tydliggör att de faktiskt kan välja att fortsätta med sitt beteende, vilket medför att ni åker hem.

Är det bara ett av flera barn som bråkar, tar du bort det här barnet från gruppen och placera det i trappen, i hallen, i köket eller i ett annat rum.
Obs! Undvik att skicka in barnet på sitt rum, det kan leda till svårigheter när barnen ska lägga sig. Barnen associerar sitt sovrum med straff. Byt placering för att barnet ska förstå att straffet är att de blir uteslutna ur gruppen, det har ingenting med platsen de hamnar i att göra. Utan det handlar om att de tas bort från gruppen, det är ofta tillräckligt för de flesta barn. Det här påverkar också de andra barnen, de förstår att det är du som bestämmer och att de blir också utskickade om de uppträder störande. En ganska intressant bieffekt.

Var noga med att ta det barn som är störande, så att det verkligen är det ”rätta” barnet som åker ut. Annars lär sig det barnet som åker ut hela tiden att det här är ju ett effektivt sätt att få extra (negativ) uppmärksamhet. Det är vanligt att det barn som hörs mest, associeras med bus och därmed åker ut, var därför noga med vilket barn det verkligen gäller.

Min fasta övertygelse är att barn vill ha uppmärksamhet och de kommer att göra vad som helst för att få den, det betyder att du kan ge dem uppmärksamhet på dina villkor istället ge barnen uppmärksamhet på deras villkor.
Ta t.ex. när det kommer ett syskon känner sig det äldsta barnet ofta i skymundan för att det nya barnet tar så mycket av föräldrarnas tid.
Ett förslag är att när du pratar med det nya syskonet prata om det lilla barnets äldre syskon. Prata om vad det ÄLDRE syskonet gör och säger.
I o m att äldre syskon ofta är så gamla att de förstår vad du säger, hör de också att de fortfarande är viktig för dig.
Det leder till mindre konflikter kring det nya barnet.


Sammanfattning:

Barn tar varje tillfälle i akt att få mera uppmärksamhet från föräldrarna, låt det ske på dina villkor.
Uppmuntra det beteende som du vill ha.


Tips 1:

Tid och uppmärksamhet är vad barn söker.


Tips 2:

Lägg ner tid på att uppmuntra det önskade beteendet.


Tips 3:

Låt barnet veta att de kommer att bli utskickade om de fortsätter.


Tips 4:

Om du måste ta bort ett barn från gruppen undvik barnets sovrum, sätt barnet på ett så neutralt ställe som möjligt.


Tips 5:

Byt gärna plats, så att barnet förstår att straffet är att åka ut, det har ingenting med rummet att göra (såvida det inte är rektorns rum).

 

Kom pappa, kom! Kom och titta!
 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *