Vet ett barn hur man använder sig av känslor?


Ja och dom är riktigt duktiga på det också.
Det är också i stunden som känslorna finns, ingen känsla är i går eller i morgon eller senare. Känslorna händer just nu, och det syns tydligt hos barn.

Det är naturligt att barn kan hantera känslor, det är vi som sen lär dom att ignorera sina känslor. Och lär dom att tro att det som vi säger är viktigare än det som vi gör och känner.

Känslor är en stor del av vad det är att vara människa, speciellt eftersom du kan få uppleva nuet.
Känslan är dessutom starkt knuten till kroppsspråket, och det är alla barns första språk.
Alltså lär sig barn hur dina känslor tar sig uttryck visuellt innan de lär sig prata om dem.
Eftersom de lär sig hur du känsloreagerar lär de sig tidigt hur de skall hantera dig.
Det är ingenting som barn gör med berått mod eller så, det är helt enkelt det språk de har lärt sig först.
Kan vi lära barnen att deras känsla är viktig har vi lärt dem det viktigaste tycker jag.

När känslan och medvetandet (intellektet) är i samspel är det mycket svårt att lura människor.
En människa som kan känna vet om saker är rätt eller fel utan att ha kunskap om hela förloppet.
Ett barn använder allt som det kan använda utan att lägga någon värdering i hur de fungerar.
Vuxna tolkar det som att barnet blir bångstyrigt eller t.o.m. envist.
Är du som vuxen ovan vid att få känna dina känslor blir det jobbigt att ständigt bli påmind om sina känslor, och barn är mycket duktiga på att påminna oss.
Det här med känslor har människan försökt kontrollera i alla tider, eller rättare sagt de som bestämmer över andra vill kunna kontrollera de underlydandes känslor.
Det är lättare att styra över människor om de berövas sina känslor. Då behöver deras intellekt födas med den ”rätta” läran och allt blir ordning och reda.
Tyvärr berövar vi även våra barn deras rätt att få känna vad de känner, kanske även skuldbelägger vi dem för just detta.
Vad vi behöver lära oss är att använda oss av våra känslor, då blir det svårare för våra barn att använda våra känslor emot oss.
Ett första steg är att inse att barnet lär sig av sina föräldrar och det är du som lär barnet vilka dina svagheter är.
Allt som du behöver göra är att lyssna på hur barnet argumentera och använder sitt kroppsspråk för att förstå vad du har lärt barnet.

Men vad skall du göra för att undvika ”känslomässig utpressning”?

Mycket enkelt, du lyssnar helt enkelt på hur barnet gör för att få sin vilja igenom.
Då visar barnet vad du har lärt dem och vilka ”knappar” som de ska trycka på. Sen blir det lättare för dig att diskutera utan att du blir lika påverkad som tidigare.
När du lärt dig hur barnet gör kan du till och med vända på dialogen och ”utnyttja” tillbaka, detta kallas för hög och låg potential. Det kommer givetvis leda till att de blir ännu bättre på att diskutera med dig.

Med denna teknik har du skaffat dig en kraftfull uppfostringsmetod.
När du också inser att du behöver känslor för att kunna förstå ett barn, blir det också lättare att uppfostra barn. Därför att din kropp talar om hur du känner inombords, och när du inser att dina känslor syns utanpå, då kommer du märka att det behövs mindre prat för att uppfostra och mer handfast visning (t.ex. nickningar, peka med handen, leenden), och att du i stället spenderar mer tid med barnet helt enkelt för att det är enklare och roligare.
Det finns undersökningar som gör gällande att barn bör vara minst 3 år innan de går på dagis. Deras känsloliv är så öppet för intryck de första åren att barnet behöver stillhet och föräldrarnas trygghet, framför ett daghems stök och stress.


Sammanfattning:

Barn är födda känslomänniskor och gör det som känns rätt.
Det ter sig lite besynnerligt för oss ibland, speciellt för att vi har lärt oss att ignorera våra känslor. De lär sig av oss hur de skall göra, och de blir ofta väldigt glada när vi visar våra känslor. Då visar vi också att det är helt naturligt och att det är ok att få ha känslor.


Tips 1:

Hur känns det när du säger till barnet?
Känns det bra kan du göra det igen, känns det tveksamt eller dåligt byt metod.


Tips 2:

Barn litar på det som vi lär dom. Om du visar att du litar på dina känslor lär du barnen att känslor är viktiga.


Tips 3:

Lyssna på hur barnet argumenterar, så vet du vad du har lärt barnet att göra och säga.


Tips 4:

Känslodöda människor är lättare att manipulera än människor med känslor.


Tips 5:

Lyssna på dina egna känslor. och lär dig lita på dina känslor.


Jag har en ledig hand som du kan hålla i!


2 svar till “Vet ett barn hur man använder sig av känslor?”

  1. Hur kan ett barn veta att han,hon är glad?Beskriv hur och varför ett barn kan vissa glädje? Hur ser man ut?

  2. Att veta om barnet är glad är oftare en känsla inom dig som hjälper dig att förstå att barnet är glad. Barn lär sig av vuxna och de ser hur vi beter oss när vi visar glädje, det finns studier som påvisar en ökad positiv inställning till olika svårigheter (jobbiga saker som händer i våra liv). Det tycker jag är skäl nog att uppmuntra våra barn att se saker från det positiva perspektivet, då jag gör det visar jag mitt barn hur de ska göra.
    Det vanligaste tecknet att visa glädje, är att barnet rör på sig, tex hoppar runt, dansar och sjunger (visslar/hummar).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *