Kategori: 0-3 år

 • Visst kan barn själva tänka ut reglerna och hur de skall följas!

  NEJ, NEJ, NEJ, NEJ (inte vuxna heller för den delen). Mitt svar måste bli NEJ, barn måste först läras vad som är accepterat. Och den lektionen börjar, som med så mycket annat, hos föräldrarna. Det är med andra ord ert ansvar att lära barnen vilka regler som finns och vad som händer om de inte…

 • Vet barnen vad ordet INTE betyder?

  NEJ, NEJ, NEJ, NEJ (inte vuxna heller för den delen). Det eftersom hjärnan tänker i bilder och det finns ingen bild som representerar ordet ”inte”. Alltså måste barn lära sig vad ordet ”inte” betyder, och det ger massor med missförstånd. Eftersom ordet ”inte” saknar en bild, uppfattas ordet som mummel hos små barn. Ett tydligt…

 • Har mammor och pappor samma uppfostringsmetod?

  Jag vill påstå att det handlar om kommunikation i stället för olika metoder. Om föräldrarna har en bra kommunikation sinsemellan kan de också hålla en gemensam nivå i uppfostran. Men visst det är generellt mycket lättare för pappor att ryta till ett barn och sen rycker mamman in och tröstar. Barn behöver båda två som…

 • Vet ett barn hur man använder sig av känslor?

  Ja och dom är riktigt duktiga på det också. Det är också i stunden som känslorna finns, ingen känsla är i går eller i morgon eller senare. Känslorna händer just nu, och det syns tydligt hos barn. Det är naturligt att barn kan hantera känslor, det är vi som sen lär dom att ignorera sina…

 • Varför gör mitt barn aldrig som jag säger men alltid som jag gör?

  Därför att deras första språk är kroppsspråk. Barn ”ser” hur du ”pratar” innan de förstår vad alla ord betyder. Det första språket, kroppsspråket, är mycket effektivt. Dels för att det är ett tydligt språk och du använder hela kroppen till att säga vad du menar. Dels är det enklare att förstå, det är en rakt…

 • Varför är mina barn så egoistiska och maktlystna?

  Ja ett barn kan upplevas som väldigt egoistiskt och vill gärna styra, och det gör det om du låter det. Ett barn tar alltid chansen att styra folk till att göra som de vill. Eftersom de lever utan att känna skuld (inlärt beteende) kan de utan hinder be om saker. Exempel, ni sitter och äter,…

 • Varför skulle jag vilja skaffa barn? För min egen skull, för att hon/han vill det eller för att det var dags?

  Det är klokt att tänka efter innan du skaffar barn, barnen kommer trots allt att ta en stor del av din tid i anspråk. Hela ditt liv kommer att förändras. Det finns självklart flera anledningar till varför man vill ha barn, det är med andra ord ingen lätt fråga att svara på. Vill du ha…