Kategori: Blogg

 • 8000 mord innan 13 år

  Sommaren är här och med den kommer en hel del barn vara för sig själva medan föräldrar jobbar. Det är en del av vår vardag och som det ser ut numera. Stötte på en siffra som gjorde mig förbryllad, en genomsnittlig 13-åring har sett ca 8000 mord under sin livstid. Jag trodde först att det…

 • Sommarlov

  Vill passa på att tacka alla elever för den här terminen. Tack för: alla skratt, alla kramar, alla knasiga kommentarer, alla roliga upptåg, alla gånger ni har försökt lura mig, alla gånger som har lyckats att lura mig, alla tillfällen till diskussioner, jag har lärt mig att förklara bättre, alla uppkäftiga elever, jag har fått…

 • Who is at fault the glass broke?

  I am stand in my classroom and hear that it’s a lot of noise in the hall, high excited voices and screams. Of course I go there to see how I can help. When I get there it’s a crack in the glass that sits in the door and students’ faces look confused. My obvious…

 • Vems är felet?

  Jag står i mitt klassrum och hör att det är en massa buller i hallen, höga upprörda röster och skrik. Självklart går jag dit för att se hur jag kan hjälpa till. När jag kommer dit är det en spricka i glaset som sitter i dörren och elevernas ansikten ser förvirrade ut. Min självklara fråga…

 • Varm choklad blandat med Sprite smakar…

  Under helgen var det stort pådrag i scoutstugan, de äldsta scouterna hade som önskemål om en ”kulturkväll”. De vill se hela Sällskapsresan serien. Och det är inga problem att ordna tyckte vi ledare, vi behövde bara ordna lite detaljer så som bioduk och mat sen fixade de resten…trodde vi. Ingen hade tänkt på att ta…

 • She decided to make lasagna.

  In my quest to prepare my children for the future, I give them the opportunity to train in a relaxed setting, I have introduced a lot of household chores they’re supposed to do. Of all they will need to know how to do when they move to their own home. One of them is when…

 • Hon bestämde sig för att laga lasagne!

  I min strävan att förbereda mina barn för framtiden, att de skall få möjligheten att träna i lugn och avslappnad miljö, har jag infört en hel del hushållssysslor som de är ålagda att göra. En av dessa är när de har fyllt tretton år, får de ansvaret för att laga en middag en dag i…

 • Hej Patric… …jag hatar dig!!!!!

  Det här var en av de tillfällen då jag reagerade annorlunda än de andra vuxna i samma rum som hörde samma sak. Den här lille pojken är alltid glad att se mig och hejar glatt varje gång. Sen frågar han när jag skall komma och jobba i hans klass igen. Ny skola Då svarade jag…

 • To feel important, competent and cared for = cooperation

  These three emotions are particularly important for cooperation between people, ie parents and children, to become as good as possible. As a parent it is your job to create the ways you can, to ensure that your / your child feel important, that they feel competent and cared for. It is so important that you…

 • Att känna sig betydelsefull, kompetent och omtyckt = samarbete

  Dessa tre känslor är särskilt viktiga för att samarbetet mellan människor, dvs föräldrar och barn, skall kunna bli så bra  som möjligt. Som förälder är det ditt jobb att på de sätt du kan se till att ditt/dina barn känner sig betydelsefulla, att de känner sig kompetenta och riktigt omtyckta. Det är så viktigt att…